Avlsmål

Kennel Tollerricc's Avlsmål

 

Riga m vinge

 

Kennel Tollerricc ønsker at rasen skal fortsette å utvikle seg til å bli en frisk og sunn rase med basis i rasestandard og Norsk Retrieverklubbs avlspolicy. Derfor legger vi stor vekt på sunn helse og god mentalitet når vi planlegger en kombinasjon, hvor også avlsdyrene skal utfylle hverandre og passe sammen.

Minstekrav ved valg av kombinasjon er blant annet:

    - være fri for hofteleddsdysplasi (HD)
    - være øyelyst for arvelige øyelidelser (tidligst et år før parring)
    - være gentestet for PRA (eller clear/fri gjennom foreldrene)
    - utstillingsresultat (i følge raseklubbens krav)
    - premiering på jakt, spor eller lydighet
    - være mentalt og sosialt godt tilpasset

Kennel Tollerricc kan ikke gi noen garantier for hvordan valpene utvikler seg fra valp til voksen, enten det gjelder eksteriør, helse eller mentalitet. Men ved å avle på friske hunder med godt gemytt, så har vi i alle fall lagt et så godt grunnlag som mulig. Kennel Tollerricc vil legge til rette for at tolleren skal utvikles som ”allround”ere

Kennel Tollerricc vil ha et utstrakt samarbeid med flere oppdrettere av tollere, samt andre aktive Tollerentusiaster.

 

Tolleren er en meget intelligent, leken og lærevillig hund.  Den er som de øvrige retrievere en utmerket svømmer.  Apporteringslysten er stor og den skal ha en myk munn.  En voksen toller har et rolig og behagelig vesen, størrelsen tilsier at den ikke tar så mye plass, og på mange måter er den en ideell familiehund.  Som valp og unghund er den yr og vill, som de fleste andre raser.  Under oppveksten trenger den en fast hånd og en sterk leder.  Man må for all del ikke la seg lure av dens yndige ytre.  Tolleren er myk og medgjørlig, men den har en sterk vilje.  Aktivitetsnivået er høyt og den trenger mye aktivisering og mosjon.

En toller er meget lojal og trofast overfor sin familie.  Den passer gjerne på hus og hjem og vil varsle enhver inntrenger.  Lykkeligst er den når den er sammen med sin leder, det være seg på jobb, i bilen eller hjemme.  Rasen har stor personlighet, det er en vakker hund med godt gemytt som både kan og vil jobbe.

 

Parring skjer med basis i  Norsk Retrieverklubbs avlsregler.

Viktige huskeregler før du kjøper hund.

 

 

Breeding goals
 
Kennel Tollerricc want the breed to continue to evolve to become a healthy breed based on the breed standard and the Norwegian Retriever Club avlspolicy. Therefore we place great emphasis on sound health and good mentality when we are planning a combination, where the breeding will complement each other and fit together.

 

Minimum requirements when selecting a combination include:

    - Be free of Hip Dysplasia (HD)
    - Be eye-controlled for hereditary eye diseases (the earliest one year before mating)
    - Be gent listed for PRA (or clear / free through their parents)
    - Exhibition Performance (according to race club requirements)
    - Prizes on the hunt, track or obedience
    - Be mentally and socially well-adapted

 

Kennel Tollerricc can not give any guarantees as to how the puppies develops from puppy to adult, both in terms of exterior, health and mentality. But to breed healthy dogs with good temperament, we have certainly laid a good foundation as possible for it to be healthy offspring. Kennel Tollerricc will facilitate that the Toller will be developed as "allround"-dog.
 
Kennel Tollerricc will have extensive cooperation with several breeders and other active Toller enthusiasts.

 

lukas crilles 1.jpg
Ricci spor 1.jpg
sover-pa-pinnen.jpg