Spesialsøk

Søk i bane 2  Lukas har gjennom det siste året trent spesialsøk på miljøgiften PCB gjennom søk i laboratorium og felt.

Utover høsten vil gass stå på programmet, et spennende prosjekt som skal utvikles og trenes på Rotvoll, i samarbeid med Stig Meyer Berg og HundCampus ved Lennart Wetterholm.

Etter besøk på HundCampus tidligere i sommer fikk jeg innspill på treningsmetodikken mhp gass-søkstrening.

Spesialsøk er en svært spennende og allsidig aktivitet, som til nå stort sett har vært forbeholdt forsvar og politi. I større og større grad oppdager man kapasiteten som hunder faktisk har, både med hensyn til allsidighet og nøyaktighet.

Lukas har gjennom spesialsøkstreningen bevisst at det er mulig å trene systematisk mot satte mål og at spesialsøkstrening er mer enn bare å lukte på emner. Vi har benyttet mye tid på miljøtrening og motivasjon.

I samarbeid med HundCampus og Stig Meyer Berg har jeg deltatt i utviklingen av ny treningsmetodikk, hvor innlæring av nye emner kan skje i løpet av noen økter med søk.

 

Søk i bane

 markering

Trening på bane

 

Trening på liggmarkering

 

romsøk

Søk på plattform

Trening på romsøk

 

 Trening på plattform

 

  

Hoinndagan Selbu,

Spesialsøkstrening

Foto: Lennart Wetterholm, HundCampus Sverige

 pf-søk PF søk

 

  PF-søk

Foto: Selbyggen

 

 

lukas crilles 5.jpg
Ricci spor 1.jpg
2valpar.jpg